مونوسایکلون وساکشن فیلتر
مونوسایکلون وساکشن فیلتر : درخط رنگهای که تعداد گانهای پاشش بیشتر از دو دستگاه می باشد ویا از ربات استفاده شده به علت حجم رنگ بالاتر نیاز به سیستم بازیافت قوی تری می باشد .
دراین سیستم ها از یه سایکلون بزرگتر همراه با یک دستگاه فیلتر ساکشن استفاده می شود در ا ین نوع از سیستمهای بازیافت به دلیل استفاده از فیلتر های استوانه ای مانع از خروج ذرات پودر از سیستم بازیافت و آلودگی محیط را به حداقل ممکن کاهش میدهد و به دلیل قرار نگرفتن فن در مسیر عبور ذرات عمر مفید فن افزایش یافته عمل تمیز کردن سایکلون و تغییر شید رنگ بسهولت انجام میشود تمیز کردن فیلتر های استوانه ای به وسیله هوای فشرده بصورت خودکار صورت میپذیرد.
نوع سیستم بازیافتسایکلون همراه یونیت ساکشن
نوع فیلتراستوانه ای
جنس فیلترپلی استر
ابعاد فیلترقطر: ۳۲ cm ارتفاع: ۹۲cm
تعداد۱۲ عدد
سیستم تمیز کننده غبار فیلترهاAir back washer
دمنده ایرواششیر برقی و نازل
نوع کنترلمیکرو کنترلر با قابلیت برنامه ریزی
ابعاد یونیتت ساکشن فیلترطول: ۲۸۵cm عرض:۱۲۰ cm ارتفاع:۳۴۰ cm
ابعاد تقریبی سایکلونقطر : ۱۰۰ cm ارتفاع ۳۸۰cm

Verification: 37da7f0159ba9544