تجهیزات خط رنگ دیاموند

* طراحی ،ساخت و اجرای خط رنگ پودری و مایع

* طراحی و ساخت دستگاه های دستی و رباتیک پاشش رنگ پودری

* کوره های پخت رنگ و خشک کن پیوسته و باکسی

* کابین های پاشش رنگ مایع(آبشار رنگ)

* کانوایرهای هوایی و زمینی MONORAIL-I-BEAM

* سایکلون بازیافت رنگ، مونوسایکلون و ساکشن فیلتر

* تونلهای شستشوی اسپری و مخازن غوطه وری

* تعمیرات تخصصی کلیه دستگاههای رنگ پودری ایرانی و خارجی