سیستم های شستشوی اسپری

برای بدست آوردن سطح عاری از چربی و آلودگی باید قطعه با مواد شیمیایی محلول در آب شسته شود .

بمنظور آماده سازی قطعات قبل از  رنگ آمیزی  ابتدا باید قطعات  در چندین مرحله شستشو شده تا آماده رنگ آمیزی شوند.

که بسته به نوع و تیراژ قطعات همچینین  روش شستشو و مراحل آن متفاوت می باشد.  از دیگر کاربردهای خطوط شستشو

، زودون آلودگی های ناشی روغن و یا مواد شیمیایی در مراحل پرس کاری بر روی استیل، آلومینیم و سایر فلزات می باشد.

سیستم های شستشوی اسپری

در این سیستم مواد شویند در داخل مخازن ابتدا به حرارت مورد نظر رسیده و سپس به وسیله نازل با فشار به سمت

قطعه اسپری می شود.

 • نوع فرآیند
 • جنس نازل
 • مارک و مشخصات پمپ
 • جنس مخازن
 • دمای مخازن
 • سیستم گرمایش مخازن
 • ضخامت ورق مخازن
 • جنس لوله های شارژ وپساب
 • نوع عایق مخازن
 • مارک مشعل
 • مارک الکتروموتورها
 • عایق دیوارهای بخش تانک گرم
 • سیستم انتقال
 • جنس بدنه تونل
 • ضخامت ورق تونل
 • – کلیه تانکها دارای تخلیه سرریز و تخلیه می باشند.
 • – تمامی پمپها دارای شیرهای پروانه ای ورودی پمپ می باشند .
 • پاششی
 • مشتقات پولی اورتان ضد سایش
 • CENTRIFUGAL PUMP پمپیران
 • استیل یا ST37
 • ۱۱۰ – ۵۰ درجه سانتیگراد
 • ژنراتور مستغرق
 • ۲.۵ میلیمتر
 • ST 37
 • پشم سنگ
 • ایران رادیاتور
 • موتوژن تبریز
 • ۵ سانتیمتر از پشم سنگ تخته ای چگالی ۸۰
 • کانوایر هوایی یا زمینی
 • ST 37 یا استیل
 • ۲ میلیمتر
 • – کلیه تانکها دارای دریچه بازدید می باشد.
 • – مارک مشعلها ایران رادیاتور در نظر گرفته شده است .

error: diamond
Verification: 37da7f0159ba9544