سیستم های شستشوی اسپری

برای بدست آوردن سطح عاری از چربی و آلودگی باید قطعه با مواد شیمیایی محلول در آب شسته شود .

بمنظور آماده سازی قطعات قبل از  رنگ آمیزی  ابتدا باید قطعات  در چندین مرحله شستشو شده تا آماده رنگ آمیزی شوند.

که بسته به نوع و تیراژ قطعات همچینین  روش شستشو و مراحل آن متفاوت می باشد.  از دیگر کاربردهای خطوط شستشو

، زودون آلودگی های ناشی روغن و یا مواد شیمیایی در مراحل پرس کاری بر روی استیل، آلومینیم و سایر فلزات می باشد.

سیستم های شستشوی اسپری

در این سیستم مواد شویند در داخل مخازن ابتدا به حرارت مورد نظر رسیده و سپس به وسیله نازل با فشار به سمت

قطعه اسپری می شود.