شستشوی دیپ یاغوطه وری

شستشوی دیپ یاغوطه وری

بمنظور آماده سازی قطعات قبل از  رنگ آمیزی  ابتدا باید قطعات  در چندین مرحله شستشو شده تا آماده رنگ آمیزی شوند.

دراین سیستم تانک ها با توجه به ابعاد و میزان تولید و جنس قطعات طراحی و ساخته می شوند.

و قطعات بوسیله سبد باجرثقیل سقفی داخل وانها قرار می گیرند که در چند وان چند مرحله شستشو انجام می گیرد.

که این مراحل معمولا شامل زنگبری ، چربی زدایی وفسفات می باشد.

بعداز مراحل شستشو قطعا به وسیله کوره خشککن خشک واماده رنگ می شود.

 • نوع فرآیند

 • جنس بدنه وان ها
 • جنس مخازن
 • دمای مخازن
 • سیستم گرمایش مخازن
 • ضخامت ورق مخازن
 • جنس لوله های شارژ وپساب
 • نوع عایق بدنه وان ها

 • مارک مشعل

 • دیپ (غوطه وری)
 • ST37 یا Stainless Steel
 • ST37 یا Stainless Steel
 • ۱۱۰ – ۵۰ درجه سانتیگراد
 • ژنراتور مستغرق
 • ۲.۵ میلیمتر
 • ST37 یا Stainless Steel
 • پشم سنگ DN80
 • ایران رادیاتور
سیستم های شستشوی اسپری
شستشوی دیپ یاغوطه وری
شستشوی دیپ یاغوطه وری

error: diamond
Verification: 37da7f0159ba9544