کابین ابشاررنگ مایع
کابین رنگ پودری هفت متری
کابین رنگ محیط ایزوله ای می باشد که جهت  جلوگیری از هدر رفتن رنگ والودگی محیط به کار برده می شود.
کابین رنگ در سایزهای مختلف مناسب با رنگ امیزی قطعات طراحی می شود.
کابین ها به دو دسته کابین های رنگ پودری و رنگ مایع دسته بندی می شوند
کابین های رنگ پودری :
این کابین ها به صورت دوطرف پاشش ویکطرف پاشش ساخته میشود که معمولا کابین دو طرفه در
سیستم هایی که کانوایر دارد استفاده می شود. در سیستم های یکطرف پاشش سه طرف کابین بسته
و قطعه به صورت دستی یا به سقف کابین اویزمی شود یا روی صفحه گردان کف کابین قرار می گیرد.
جهت جلوگیری از خروج رنگ  وبازیافت  از دستگاه های بازیافت رنگ ( سایکلون – ساکشن – منوسایکلون )
استفاده می شود.
کابین های رنگ مایع :
این کابین ها نیز به دو دسته خشک ( با استفاده از فیلتر های پلی استر)
و آبشار ( با استفاده از اب ) دسته بندی می شوند.