کوره باکس یکطرفه

این تیپ کوره ها طوری طراحی شده که بارگیری و تخلیه ازیک طرف انجام می گیرد. ومناسب جهت کارگاه هایی که درنظر دارند

کوره را در ته سالن قراردهند وازیکطرف کوره استفاده کنند.

در این کوره ازدو کالسکه که بصورت طولی وعرضی حرکت میکنند استفاده می شود که  همزمان که یک کالسکه داخل کوره در

حال کامل شدن مرحله پخت است کالسکه دیگر درحال بارگیری قطعه می باشد.

مشخصات فنی:

– انتقال حرارت گردش هوای گرم غیر مستقیم توسط کانال در کف یا بغل کوره ودارای دریچه های قابل تنظیم

– کنترل درجه حرارت توسط ترموستات دیجیتال با دقت بالا

– قابلیت استفاده از کالسکه جهت انتقال قطعات

– عایق بدنه باضخامت ۱۵ سانتیمتر به صورت پانل با اتصال فوق زبانه

– ورقهای بیرونی روغنی با پوشش رنگ مایع هواخشک . ورق های داخل گالوانیزه

– آببندی درزها توسط سلیکون نسوز انجام می گیرد.

– دارای شاسی یکپارچه قابل حمل

-هیتر کوره دارای سه سال گارانتی واز جنس استنلیس استیل می باشد.

– دارای دو عدد فن ساتریفوژ جهت سیر کوله هوادر قسمت هیتر

– این کوره درتیپ های مبدل سقفی مبدل انتها ومبدل بغل ساخته می شود.