کابین رنگ

کابین ابشاررنگ مایع

کابین رنگ

کابین رنگ پودری هفت متری
کابین های رنگ محیط  ایزوله ای است که جهت  جلوگیری از هدر رفتن رنگها و الودگی محیط به کار برده می شود.
کابین ها در سایزهای مختلف مناسب با  قطعات طراحی می شود.
کابین ها به دو دسته  پودری و  مایع دسته بندی می شوند
کابین های پودری :
این کابین ها به صورت دوطرف پاشش و یکطرف پاشش ساخته می شوند که معمولا کابین دو طرفه در سیستم هایی که کانوایر دارد استفاده می شود.
در سیستم های یکطرف پاشش سه  طرف کابین ها بسته و قطعه به صورت دستی یا به سقف کابین اویزمی گردد یا روی صفحه گردان کف کابین قرار می گیرد.
جهت جلوگیری از خروج رنگ  وبازیافت  از دستگاه های بازیافت رنگ ( سایکلون – ساکشن – منوسایکلون )
استفاده می شود.
کابین های مایع :
این کابین ها نیز به دو دسته خشک ( با استفاده از فیلتر های پلی استر)
و آبشار ( با استفاده از اب ) دسته بندی می شوند.