دستگاه پاشش ازمایشگاهی

این دستگاه کم حجم و سبک متناسب برای کارهای ازمایشگاهی

طراحی شده بدونه سطل و بدنه می باشد.

قابلیت حمل اسان جهت تست کیفیت رنگ.

این دستگاه با دارا بودن قیف بر روی گان نیاز به سطل رنگ و فلودایز ندارد

راه اندازی اسان و سریع و کیفیت پاشش بالا

دستگاه پاشش