کوره باکس یکطرفه

کوره باکسی یا کورهای کمدی

کوره باکسی یا کورهای کمدی تجهیزات صنعتی دیاموند متناسب با قطعه و فضای

موجود درسایز های مختلف به صورت یکطرف درب, دو طرف درب ,مبدل سقفی,

مبدل انتهاو مبدل بغل طراحی و ساخته می شود.

در این سیتم جهت حمل قطعات از کالسکه استفاده می شود.

– انتقال حرارت گردش هوای گرم غیر مستقیم توسط کانال در کف یا

بغل کوره و دارای دریچه های قابل  تنظیم می باشد.

– کنترل درجه حرارت توسط ترموستات دیجیتال با دقت بالا

– قابلیت استفاده از یک یا دو کالسکه جهت انتقال قطعات

– عایق بدنه باضخامت ۱۵ سانتیمتر به صورت پانل تقویت شده  با اتصال

فوق زبانه بدونه ارتباط دیواره داخل با بیرون و پرت حرارت

– ورقهای بیرونی روغنی با پوشش رنگ مایع هواخشک ورقهای داخل گالوانیزه

–  آببندی درزها توسط سلیکون نسوز انجام می گیرد.

– کوره باکسی یا کورهای کمدی دارای شاسی یکپارچه قابل حمل می باشد

– هیتر کوره دارای سه سال گارانتی واز جنس استنلیس استیل می باشد

کوره باکسی یا کورهای کمدی